Compleet Beveiliging staat voor veiligheid. Daar zetten wij ons voor in, zodat mensen veilig kunnen wonen, werken en samenleven. Dat doen we op een maatschappelijk verantwoorde manier. Met oog voor de maatschappij, voor het milieu en voor onze medewerkers. En wederom met veiligheid als uitgangspunt. Zo werken onze medewerkers in een omgeving waarin zij zich veilig voelen te zeggen wat ze willen. En dat levert ook onze klanten wat op.

Uitgangspunten
Voor Compleet Beveiliging zijn de uitgangspunten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): Een integrale visie op ondernemerschap waardoor de onderneming waarde creëert op economisch, ecologisch en sociaal gebied. MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. We maken dan ook bij iedere beslissing de afweging tussen de verschillende belangen. MVO is een proces en geen bestemming.

Gedragscode als basis
Compleet “duidelijk” is een gedragscode die de normen binnen Compleet Beveiliging ondersteunt en bevordert. Onze kernwaarden zijn hierin leidend:

  • integriteit: noodzakelijk om van onze klanten het vertrouwen te krijgen met hun bezittingen om te gaan;
  • waakzaamheid: opmerken wat een ander ontgaat door te observeren, te luisteren en te beoordelen;
  • behulpzaamheid: hulp verlenen waar nodig.

Om deze gedragscode te waarborgen, hebben wij onder andere een meldsysteem voor medewerkers ingesteld.

Duurzaam lokaal ondernemerschap
Lokale initiatieven zijn bij uitstek geschikt voor duurzaam ondernemerschap. Daarom legt Compleet Beveiliging in het managen van ons MVO-beleid de nadruk op stimuleren en mogelijk maken van lokaal initiatief. Dankzij een kwaliteitsmeetsysteem zorgen we voor juiste uitvoering van deze initiatieven. De eindverantwoordelijkheid ligt op directieniveau.

Contact

Compleet Beveiliging

Westeinderweg 14

1687 PL WOGNUM

085-0030178

info@compleetbeveiliging.nl  

Chat met ons

Volg ons

         

Search